Jeśli chcesz rozpocząć atrakcyjną karierę w firmie DECOVERNI, prześlij swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres sklep.decoverni@onet.pl. Prosimy dołączyć swoje CV oraz określić poszukiwane stanowisko, oczekiwany przedział wynagrodzenia i możliwą datę rozpoczęcia pracy.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 28 - 14 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu